Zappsite

Dé startpagina van Nederland – ZappSite.nl

Pro deo advocaat

Nederland is een klein landje, waar miljoenen mensen dicht op elkaar wonen. Het is dan ook niet vreemd dat er regelmatig ergernissen en conflicten ontstaan. Dit kan op het werk zijn, binnen uw familie of in de buurt. In sommige gevallen loopt dit uit de hand en is het nodig juridische stappen te ondernemen. U brengt uw onenigheden dan voor een rechter. Of u een advocaat nodig zult hebben om uw belangen te behartigen in de rechtszaal, hangt af van de complexiteit van de situatie. Vraagt uw situatie om de kennis en ervaring van een juridisch raadsman, dan kunt u de hulp van een advocaat inroepen, die u in de rechtszaal zal vertegenwoordigen. Advocaten zijn echter duur en mensen met beperkte financiële middelen kunnen dergelijke specialistische hulp niet altijd betalen. Het kan toch niet zo zijn dat rechtshulp voor de één beter toegankelijk is dan voor de ander, puur afhankelijk van inkomen? Gelukkig is dat ook niet zo. Voor deze problematiek is namelijk een oplossing bedacht, die rechtshulp voor iedereen beschikbaar maakt. Mensen die met hun eigen middelen geen advocaat kunnen inhuren om hun juridische kwesties te behandelen, kunnen gebruik maken van de diensten van een pro deo advocaat. ‘Pro deo’ betekent in het Latijn letterlijk ‘voor God’. Terwijl dat vroeger samenhing met de ‘goede werken’ die men in de naam van God uitvoerde voor de armen en de ongelukkigen, verwijst het begrip tegenwoordig naar diensten die gratis worden aangeboden. Ondanks het veelbelovende voorvoegsel, is de pro deo advocaat is niet volledig gratis voor de ontvanger: deze moet namelijk nog een eigen bijdrage betalen, die evenredig is aan zijn inkomen en vermogen. Zo vertrouwt men op de eigen zelfredzaamheid van de burger en wordt er tegelijk tegemoet gekomen aan de financiële behoeften die noodzakelijk zijn om juridische bijstand te garanderen. Hoewel u als cliënt zelf dus niet het volledige tarief van de pro deo advocaat betaalt, is deze jurist er niet minder om. De rest van zijn honorarium wordt immers betaald door de overheid, zodat hij er niets op verliest en zich evengoed voor u in zal zetten als voor elke andere cliënt.

Wat doet een pro deo advocaat?

Misschien vraagt u zich af wat een pro deo advocaat precies doet en waarmee deze jurist u van dienst kan zijn. Voor vrijwel elke juridische kwestie kunt u aanspraak maken op een pro deo advocaat. Hiertoe vraagt u een advocaat of advocatenkantoor om voor u een toevoeging aan te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Een toevoeging is de officiële vakterm voor een subsidie voor rechtsbijstand. Gratis Advocaat Pro Deo is een organisatie die u bij allerlei juridische kwesties. Bij hen kunt u, bijvoorbeeld, heel eenvoudig een online formulier invullen, waarin u alle noodzakelijke gegevens noteert om een aanvraag te doen voor een pro deo advocaat. Na deze aanvraag kunt u binnen enkele dagen telefonisch een reactie verwachten van een ervaren jurist die uw zaak op zich zal nemen. Na dit telefoontje zal de pro deo advocaat (afhankelijk van uw specifieke situatie) onder andere de volgende acties ondernemen:

  • Een uitvoerig gesprek over uw juridische situatie;
  • Het verzamelen van de noodzakelijke stukken;
  • Het contact onderhouden met de advocaat van de tegenpartij en met de rechtbank;
  • Het representeren van u als cliënt in de rechtszaal.

Dit zijn de handelingen en verantwoordelijkheden van elke advocaat die een zaak accepteert. Een pro deo advocaat zal u dus geen andere behandeling geven. U maakt gebruik van precies dezelfde kennis en ervaring als elke andere cliënt. Dit is allemaal mogelijk dankzij gefinancierde rechtshulp.

Elke Nederlander rechtsbijstand

Het systeem van gefinancierde of gesubsidieerde rechtsbijstand, inclusief het aanbieden van de diensten van een pro deo advocaat, is gebaseerd op het uitgangspunt dat elke Nederlander het recht heeft om voor zichzelf op te komen. In de praktijk komt dit erop neer dat het voor elke burger mogelijk moet zijn een raadsman in de arm te nemen om hem in de rechtszaal bij te staan en hem te helpen op juridisch gebied zijn belangen te behartigen. Daarom krijgen minder vermogende mensen de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een pro deo advocaat. Aan welke eisen u moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op een pro deo advocaat, kunt u navragen bij Gratis Advocaat Pro Deo. Zij zullen u precies kunnen vertellen wat in uw financiële en juridische situatie de beste benadering is. Zij zullen u ook aanmoedigen om het online formulier in te vullen, zodat uw aanvraag officieel in behandeling kan worden genomen. U hoort dan zo snel mogelijk of u recht hebt op gefinancierde rechtshulp en dus op een pro deo advocaat. Het is ook belangrijk dat u zich goed laat informeren omtrent de verplichtingen die u hebt tegenover een pro deo advocaat. Zo dient u dus een eigen bijdrage te betalen en wordt er (vanzelfsprekend) van u verwacht dat u alle informatie naar waarheid hebt verstrekt. Bovendien wordt uw actieve medewerking verwacht met uw zaak. Het zal u niet helpen wanneer u de pro deo advocaat (al dan niet bewust) verhindert om zijn werk te doen. Daarom is het essentieel dat u weet hoe dergelijke procedures in hun werk gaan of dat u zich hierover laat adviseren. Houdt u er ook rekening mee, dat wanneer u een zeker bedrag ontvangt als gevolg van een succesvol verlopen rechtszaak, u gevraagd zal worden de pro deo advocaat zelf te betalen. Zo wordt rechtsbijstand toegankelijk voor elke Nederlandse burger.

Meer van Gratisadvocaatprodeo.nl

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn